Wat doe ik

 


Psychometrie

Psychometrie is de vaardigheid om paranormale waarnemingen te doen aan de hand van voorwerpen.
Dit kunnen zijn; sieraden, foto's, bloemen, etc…
Hieraan hangt de energie van de levende of overledene van wie het voorwerp is of is geweest.
Het medium die aan psychometrie doet ontvangt hierbij beelden, gevoelens, geuren, gedachten die met het heden, verleden of de toekomst van de desbetreffende persoon te maken hebben.


Mediumschap

Een medium is een persoon die communiceert met overledenen, gidsen en andere helpers vanuit de geestenwereld.
De informatie vanuit de geestenwereld kan op verschillende manieren in het bewustzijn van het medium komen, aangezien iedereen zijn eigen favoriete heldere gaven gebruikt.
De verschillende manieren zijn; helder horen, helder voelen, helder zien, helder ruiken, helder weten, helder proeven.


Trance healing

Trance Healing is een geneeswijze waarbij de persoon die de behandeling geeft, medium is voor energie vanuit de geestenwereld.
Dit mediumschap maakt het mogelijk dat mensen uit de geestenwereld hun genezende energie kunnen richten op mensen en of dieren hier in de fysieke wereld.
Deze genezers uit de spirituele wereld waren in hun leven in de fysieke wereld vaak al dokters en geneeskundigen en willen hun werk voortzetten.
De energie uit de geestenwereld heeft dikwijls de kracht mensen in hun genezing c.q. ziekteproces positief te beïnvloeden
Om contact te maken met de geestenwereld gaat de persoon die de behandeling geeft in trance, een veranderde bewustzijnstoestand.
Door in trance te gaan wordt de persoonlijkheid van de persoon die de behandeling geeft als het ware tijdelijk opzij geschoven.
Hierdoor kunnen de genezers uit de spirituele wereld hun werk doen

  

  

  

  

 


 

 

 

Powered by webXpress